BuurtAlarm075 – Een veilige buurt!

Wat is BuurtAlarm075?

BuurtAlarm075 is in februari 2014 opgericht. Het betreft een gratis dienst die bestaat uit een verzameling gekoppelde buurtpreventiegroepen (“Telegram” en “Whatsapp”) t.b.v. de buurtveiligheid in de Zaanstreek.

Het doel

Het doel is dat buurtbewoners een oogje in het zeil houden en elkaar op een snelle manier (via Telegram of Whatsapp) informeren in geval van criminaliteit. Hieronder wordt o.a. verstaan: verdachte personen, inbraak, diefstal, zwendelaars, molest, vermissing van personen, brand(stichting), mishandeling, kinderlokkers etc.

Chatbox?

Voor de duidelijkheid: Het is zeker geen chatbox! Bij de aanmelding wordt geacht dat iedere deelnemer de huisregels leest die in acht genomen moeten worden. Hier wordt door de beheerders op toegezien. Houdt u zich herhaaldelijk niet aan deze regels, dan bestaat de kans  dat u verwijderd uit de BuurtAlarm-app. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de huisregels.

BuurtAlarm-apps dragen bij aan saamhorigheid onder de bewoners en geven een “samen staan we sterk gevoel”.

Op dit moment bestaat BuurtAlarm075 uit vele groepen verspreid in de Zaanstreek (Zie “Aangesloten wijken” onder de informatiebutton op de voorpagina).

Statistisch is bewezen dat een buurtpreventie-app zorgt voor een flinke daling in het aantal woninginbraken!