FAQ – Veel gestelde vragen

Wat is BuurtAlarm075?

BuurtAlarm075 is een verzameling buurtpreventiegroepen (Telegram en Whatsapp) die gebruikt worden om buren en aangesloten wijken elkaar te informeren m.b.t. criminaliteit. 

‘BuurtAlarm075’ is echter géén vervanging van de politie. U dient dus zelf altijd eerst de politie te bellen via 0900-8844 óf als iedere seconde telt het alarmnummer *112* (ook bij verdachte situaties!). Vervolgens licht u de bewoners van uw wijk in d.m.v. een bericht in de BuurtAlarmgroep te plaatsen met zoveel mogelijk detail. Afhankelijk van de ernst van de melding zullen de beheerders zorg dragen voor de verspreiding van het bericht in alle aangesloten wijken in de Zaanstreek (zie “Informatie” – “Aangesloten wijken”).

 

Waarom BuurtAlarm075?

Tegenwoordig is het geen overbodige luxe om als burger een oogje in het zeil te houden en de politie een handje te helpen als het gaat om het bestrijden van criminaliteit. Onder het mom van ‘vele ogen en oren maken licht werk’ kunnen we samen sterker staan. Hoe meer ogen en oren, hoe groter de pakkans en veiligheid.
Statistisch is bewezen dat buurtpreventiegroepen zorgen voor een flinke daling in het aantal woninginbraken!

 

Kan iedereen lid worden van een buurtpreventie-app?

Iedere bewoner in Zaanstad en 16 jaar en ouder kan lid worden. De bewoner kan zich inschrijven voor wijk waarin hij/zij woonachtig is.

 

Kan ik ook lid worden als ik een of meerdere verplichte gegevens niet vrij wil geven?

Nee, dat kan niet. Wij hebben minimaal uw naam, adres, 06 nummer en wijknaam nodig om u in een BuurtAlarmgroep te kunnen indelen. De groep wordt door vrijwilligers uit uw eigen omgeving beheerd met als  basis inzet, vertrouwen en tolerantie.

 

Wat zijn de kosten om jezelf in te schrijven?

De inschrijving is geheel kosteloos.

  

Ik heb mij ingeschreven, wat wordt er nu van mij verwacht?

Het enige wat wij van u verlangen is dat u na inschrijving alert bent. Dit houdt in dat u er voor zorgt dat:
– U de app Telegram of WhatsApp heeft geïnstalleerd (als u zich aanmeld wordt u hierop geattendeerd) 
– U de app Telegram of Whatsapp heeft geïnstalleerd wanneer u wisselt van telefoon
– Het geluid van de BuurtAlarmgroep geactiveerd is (bij voorkeur een afwijkende ringtone)
– Het icoon van de BuurtAlarmgroep in het startscherm van je smartphone staat 
– U de berichten leest nadat u het notificatiegeluid hebt gehoord
– U berichten met betrekking tot criminaliteit in de BuurtAlarmgroep plaatst als u hiermee geconfronteerd wordt

Zet u de groep tóch op dempen/stil en ziet u de groep meer als een soort wijkkrant, dan schiet het z’n doel voorbij en heeft deelname geen zin. Een BuurtAlarmgroep hoort 2-richtingverkeer zijn: informeren en tijdig geïnformeerd worden.

 

Ik heb geen smartphone, kan ik dan evengoed deelnemen aan een buurtpreventie-app?

Indien de groep gebruik maakt van de app Telegram, kunt u evengoed deelnemen aan de BuurtAlarmgroep. Telegram is namelijk ook via iPad of laptop / PC te gebruiken zelf indien u een geen smartphone heeft. U kunt dan berichten ontvangen/lezen via een laptop of PC. Indien de groep gebruik maakt van Whatsapp dan kunt u helaas niet deelnemen als u geen smartphone heeft.

 

Ik ben al lid van Burgernet, dat is toch hetzelfde?

BuurtAlarm075 staat veel dichter bij de bewoners van uw wijk/buurt, je bent niet afhankelijk van de politie. Buurtbewoners kunnen bij criminaliteit snel/eenvoudig onderling informatie met elkaar uitwisselen wat kan een positieve bijdrage kan leveren voor de politie. Dit wordt rechtstreeks in de BuurtAlarmgroep gedaan, dus veel dynamischer dan Burgernet. Indien u een Burgernetbericht heeft ontvangen, dan is een delict meestal al gepleegd (reactief), in de BuurtAlarmgroep ontvangt u ook al berichten van mogelijk verdachte personen (preventief).
Uit ervaring is al diverse malen gebleken dat een melding via BuurtAlarm075 veel sneller verspreid is onder de buurtbewoners dan via Burgernet.

 

Wat mag ik allemaal in de BuurtAlarmgroep melden?

In de BuurtAlarmgroep kunt u berichten plaatsten m.b.t. criminaliteit, denk hierbij aan: verdachte personen/situaties, inbraak, diefstal, zwendelaars, molest, vermissing van personen, mishandeling, kinderlokkers, brand(stichting) etc. Op deze website staan duidelijke huisregels die in acht genomen dienen te worden. Hier wordt door de beheerders op toegezien.

Plaatst een bewoner (herhaaldelijk) berichten in de BuurtAlarmgroep die niets met criminaliteit te maken hebben dan riskeert deze bewoner dat hij/zij verwijderd wordt uit de groep. Hetzelfde geldt als een bewoner herhaaldelijk nutteloze reacties plaatst wat niets toevoegt aan een bericht. Denk hierbij aan: duimpjes, ‘OK’, smileys, of ander vormen van emotie.

U moet zich realiseren dat alle leden van de groep uw bericht ontvangen en het wordt als zéér storend ervaren als het slechts een ? blijkt te zijn. Wij zullen u hier persoonlijk op aanspreken want dergelijke “loosalarm berichten” (vooral op een heel vroeg/laat tijdstip) zorgen voor veel ledenverlies.

 

Waar mag ik de BuurtAlarm-app niet voor gebruiken?

Vragen die geen betrekking hebben op een bericht m.b.t. criminaliteit maar ook berichten over gevonden of verloren voorwerpen/huisdieren, kliko’s, en allerlei vormen van overlast (asociaal gedrag, hangjongeren, geluidsoverlast en eventuele ordeverstoring) horen niet thuis in de BuurtAlarm-app.

In sommige buurtpreventiegroepen kunt u gebruik maken van extra apps (Gevonden-Verloren en/of Overlast-app). Andere buurtpreventie groepen maken gebruik van Facebook om berichten te plaatsen die niets met criminaliteit te maken hebben.

 

Wie zijn de beheerders?

Deze apps worden beheerd door vrijwilligers uit de eigen wijk. Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangt u van uw beheerder een persoonlijk bericht. De beheerder zorgt ervoor dat de BuurtAlarmgroep wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld en is tevens aanspreekpunt voor vragen en/of opmerkingen.

 

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

Wij gaan zeer discreet met uw gegevens om. De reden waarom wij uw gegevens nodig hebben is dat wij u moeten kunnen verifiëren zodat niet iemand zich zomaar kan aanmelden die niet eens woonachtig is in de wijk. Daarnaast kunnen mededelingen of nuttige/algemene informatie via e-mail naar u toezenden. Zie ook de disclaimer

  

Wat als ik ga verhuizen?

Geef altijd aan uw beheerder door als u gaat verhuizen. Deze zal u verwijderen uit de BuurtAlarmgroep, zo ook uw gegevens. U ontvangt dan ook een e-mails meer.
Binnen
 regio 075: Via de website (Informatie → Aangesloten wijken) kunt u zien of BuurtAlarm075 ook actief is in de wijk waar u gaat wonen zodat u zich eventueel voor kunt aanmelden voor de BuurtAlarm-app van die wijk
Buiten  regio 075: Op http://www.wabp.nl kunt zien of er ook een buurtpreventiegroep actief is in de wijk waar u gaat wonen.

 

Hoe kom ik aan een buurtpreventiesticker?

Bij diverse buurtpreventiegroepen wordt u in de gelegenheid gesteld om een gratis buurtpreventiesticker te bestellen. De methode van bestellen en leveren verschilt per groep 

 

Waarom wordt niet in alle wijken Whatsapp gebruikt?

Telegram heeft dezelfde werking als WhatsApp echter Telegram de functionaliteit van Telegram is veel uitgebreider waardoor een buurtpreventiegroep beter te beheren is. Whatsapp wordt daarentegen door veel meer bewoners gebruikt en in de media gepromoot.
Wij gaan er  vanuit dat bewoners die buurtpreventie serieus nemen/belangrijk vinden,  er geen moeite mee hebben om een extra app als Telegram te installeren.