Huisregels

Elke bewoner, 16 jaar en ouder, die in een wijk woont waar BuurtAlarm075 actief is, heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de Buurtpreventie-appgroep die in die wijk actief is.

 

Bericht in de Buurtpreventie-appgroep plaatsen

Iedere bewoner, woonachtig in de Zaanstreek en lid van BuurtAlarm075, heeft de mogelijkheid om een bericht met betrekking tot criminaliteit of calalmteiten/noodgevallen te plaatsen in de Buurtpreventie-appgroep. Hiermee wordt o.a. bedoeld: inbraak, diefstal, mishandeling, molest, vermissing, kinderlokkers, potloodventers, verdachte zaken/personen, brand(stichting) etc. Een uitzondering op deze regel is een medisch noodgeval, deze mag u ook in de Buurtpreventie-appgroep melden. Het is ook toegestaan om een bericht te plaatsen namens iemand die geen lid is.

 

Het is niet toegestaan om berichten in de Buurtpreventie-appgroepte plaatsen die niets met criminaliteit of calalmteiten/noodgevallen te maken hebben. Ook duimpjes, smileys, bedankjes of andere vormen van emotie zorgen voor ‘loos alarm notificaties’ bij alle andere leden van de Buurtpreventie-appgroep met als gevolg dat deze leden de groep op stil zetten of erger nog, de groep verlaten. Stel ook geen vragen of plaats geen (goedbedoelde) tips in de Buurtpreventie-appgroep die niet direct iets met een serieus bericht te maken hebben. De Buurtpreventie-appgroep is namelijk geen forum. Je kunt hiervoor contact opnemen met de beheerder. Diverse wijken hebben hier extra discussie/chatgroepen voor of een speciale Facebookpagina waar je dergelijke berichten wél kunt plaatsen. 
Nutteloze berichten of berichten die niet in de Buurtpreventie-appgroep thuishoren (incl.reacties) zorgen altijd voor veel ledenverlies!

 

Probeer zoveel mogelijk informatie in één bericht te bundelen om onnodige vragen te voorkomen. Gebruik zo min mogelijk afkortingen zodat iedereen uw bericht meteen 100% begrijpt.

 

Maak gebruik van de “SAAR” methode bij verdachte situaties:

  • S ignaleer
  • A larmeer de politie via 112
  • A pp naar de deelnemers in de Buurtpreventie-appgroep waar u lid van bent
  • R eageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.

 

Volgorde aan de hand van urgentie:
     –  “Als iedere seconde telt!” en/of bij “Verdacht gedrag”: Bel altijd eerst 112.  Plaats daarna een bericht in de Buurtpreventie-appgroep
     –  Voor niet-spoedeisende gevallen belt u politie Zaanstreek Waterland, tel. 0900-8844. De volgorde van melden (Politie/Buurtpreventie-appgroep)  is in deze minder belangrijk.

 

Wees tussen 23.00 – 07.00 uur zéér terughoudend met het plaatsen van een bericht tenzij de situatie urgent en actueel is. Is de urgentie niet zo hoog, plaats dit bericht dan de volgende dag na +/- 10.00 uur in de BuurtAlarmgroep. Zo voorkomt u dat andere leden van de groep onnodig worden gestoord op een heel laat of vroeg tijdstip voor iets wat niet (meer) urgent is.
Gebruik dus uw gezond verstand met wát u in de BuurtAlarmgroep plaatst en wannéér u dit doet.

 

Informeer uw naaste omgeving in geval van een urgente/actuele situatie, ook al zijn deze bewoners geen lid van BuurtAlarm075.

 

Reacties op een incident

Indien u wilt reageren op een bericht, houdt dan rekening met de volgende punten:
     – Alle leden in de Buurtpreventie-appgroep ontvangen uw bericht
     – De inhoud van uw reactie dient relevante informatie te bevatten ten aanzien van het bericht.
        Dus ook hier geen bedankjes, smiley’s of duimpjes etc. 
     – Het tijdstip waarop u uw reactie plaatst
Oftewel: Gebruik uw gezonde verstand. Ook hier, bundel zoveel mogelijk informatie in uw reactie, zodat een vraag en antwoord chat zoveel mogelijk voorkomen wordt.

 

Reageer niet op berichten die eigenlijk niet in de Buurtpreventie-appgroep thuishoren. Als u tóch gereageert, kan dit een sneeuwbal effect aan reacties veroorzaken waar niemand op zit te wachten. Het is nooit 100% te voorkomen dat iemand (per ongeluk) iets in de Buurtpreventie-appgroep plaatst wat er niet in thuishoort. Ook dan: Reageer niet, de beheerder zal passende maatregelen nemen. Wij rekenen op uw tolerantie!

 

In geval van een vermist persoon doet u altijd eerst navraag bij buren, kennissen en vriendjes/vriendinnetjes, alvorens een bericht in de Buurtpreventie-appgroep te plaatsen. Dit kan onnodige berichten voorkomen. Indien er een bericht van een vermist persoon in de Buurtpreventie-appgroep wordt geplaatst, help dan zo veel mogelijk mee fysiek te zoeken naar de vermiste persoon. Nadat een dergelijk bericht in de Buurtpreventie-appgroep geplaaatst is, dient de verdere communicatie te verlopen via een extra discussie/chatapp of een speciale Facebookpagina.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met de beheerder van de groep waar u lid van bent.

 

Indien u herhaaldelijk de bovenstaande richtlijnen negeert en hiermee zorgt voor overlast t.a.v. de andere leden in de Buurtpreventie-appgroep , dan riskeert  de kans uit de groep te worden verwijderd.