Colportage/Collectanten

Wat te doen bij colportage en/of verdachte collectanten

Onderin de link van het “Centraal Bureau Fondsenwerving”. Hierin

 leest u onder andere:

  • In welke weken er gecollecteerd wordt (zie “Collecterooster”)
  • Wat de regels zijn
  • Hoe je een erkende collectant herkent, etc.

Met deze informatie kan een hoop twijfel en onnodige meldingen in de Buurt Alar

m-app voorkomen worden.

Naar de site van Centraal Bureau Fondsenwerving: www.cbf.nl