FAQ – Veel gestelde vragen

Waarom BuurtAlarm075?

Tegenwoordig is het geen overbodige luxe om als burger een oogje in het zeil te houden en de politie een handje te helpen als het gaat om het bestrijden van criminaliteit. Onder het mom van ‘vele handen maken licht werk’ kunnen we samen sterker staan. Hoe meer ogen en oren, hoe groter de pakkans en veiligheid. Statistisch is bewezen dat buurtpreventie-apps zorgen voor een flinke daling in het aantal woninginbraken!
Spoiler title
Hidden content
Spoiler title
Hidden content

Waarom BuurtAlarm075?

Tegenwoordig is het geen overbodige luxe om als burger een oogje in het zeil te houden en de politie een handje te helpen als het gaat om het bestrijden van criminaliteit. Onder het mom van ‘vele handen maken licht werk’ kunnen we samen sterker staan. Hoe meer ogen en oren, hoe groter de pakkans en veiligheid.

Statistisch is bewezen dat buurtpreventie-apps zorgen voor een flinke daling in het aantal woninginbraken!

 

Wat is BuurtAlarm075?

BuurtAlarm075 is een verzameling buurtpreventie-apps (Telegram en Whatsapp) die gebruikt worden om buren en aangesloten wijken elkaar te informeren m.b.t. criminaliteit. Deze apps worden beheert door vrijwilligers uit de eigen wijk. De beheerder zorgt ervoor dat de BuurtAlarm-app wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld en is tevens aanspreekpunt voor vragen en/of opmerkingen.

LET OP:  ‘BuurtAlarm075’ is géén vervanging van de politie. U dient dus zelf altijd eerst de politie te bellen via 0900-8844 óf als iedere seconde telt het alarmnummer *112* (ook bij verdachte situaties!). Vervolgens licht u de bewoners van uw wijk in d.m.v. een bericht in de BuurtAlarm-app te plaatsen met zoveel mogelijk detail. Afhankelijk van de ernst van de melding zullen de beheerders vervolgens uw melding z.s.m. in de andere BuurtAlarm-apps plaatsen, zodat bewoners van vele andere wijken in de regio 075 direct geïnformeerd zijn.

 

Wat mag ik allemaal in de BuurtAlarm-app melden?

In de BuurtAlarm-app kunt u berichten plaatsten m.b.t. criminaliteit, denk hierbij aan: verdachte personen/situaties, inbraak, diefstal, zwendelaars, molest, vermissing van personen, mishandeling, kinderlokkers, brand(stichting) etc. Op deze website staan duidelijke huisregels die in acht genomen dienen te worden. Hier wordt door de beheerders op toegezien.

Plaatst een bewoner (herhaaldelijk) berichten in de BuurtAlarm-app die niets met criminaliteit te maken hebben dan riskeert deze bewoner dat hij/zij verwijderd wordt uit de app. Hetzelfde geldt als een bewoner herhaaldelijk nutteloze reacties plaatst wat niets toevoegt aan een bericht. Denk hierbij aan: duimpjes, ‘OK’, smileys, of ander vormen van emotie.

 

Waar mag ik de BuurtAlarm-app niet voor gebruiken?

Berichten over gevonden of verloren voorwerpen/huisdieren, kliko’s, en allerlei vormen van overlast (asociaal gedrag, hangjongeren, geluidsoverlast en eventuele ordeverstoring) horen niet thuis in de BuurtAlarm-app.

In sommige buurtpreventiegroepen kunt u gebruik maken van extra apps (Gevonden-Verloren en/of Overlast-app). Andere buurtpreventie groepen maken gebruik van Facebook om berichten te plaatsen die niets met criminaliteit te maken hebben.

 

Wat zijn de kosten om jezelf in te schrijven?

De inschrijving bij BuurtAlarm075 is geheel kosteloos. Het enige wat wij van u verlangen is dat u na inschrijving de app niet op dempen zet, alert bent en de app inkijkt op het moment dat de ringtone en/of trilfunctie afgaat.
Zet u de app wel op dempen, dan schiet het z’n doel voorbij, elkaar op een snelle manier informeren in geval van criminaliteit. Een buurtpreventie-app hoort 2-richtingsverkeer zijn: informeren en geïnformeerd worden.

 

Ik ben al lid van Burgernet, dat is toch hetzelfde?

Nee, apps van BuurtAlarm075 staat veel dichter bij de bewoners van uw wijk/buurt. Buurtbewoners kunnen bij criminaliteit snel/eenvoudig onderling informatie met elkaar uitwisselen wat kan een positieve bijdrage kan leveren voor de politie . Dit wordt rechtstreeks in de BuurtAlarm-app gedaan, dus veel dynamischer dan Burgernet.
Uit ervaring is al diverse malen gebleken dat een melding via BuurtAlarm075 veel sneller verspreid is onder de buurtbewoners dan via Burgernet.

 

Hoe kom ik aan een buurtpreventiesticker?

Bij diverse buurtpreventiegroepen wordt u in de gelegenheid gesteld om een gratis buurtpreventiesticker te bestellen. De methode van bestellen die verschilt per groep 

 

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

Wij gaan zeer discreet met uw gegevens om. De reden waarom wij uw gegevens nodig hebben is dat de gene wij u moeten kunnen verifiëren zodat niet iemand (met andere bedoelingen dan buurtpreventie) zich zomaar kan aanmelden die niet eens woonachtig is in de wijk. Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres af en toe gebruiken om u te voorzien van nuttige informatie in de vorm van Hints & Tips. Denk hierbij aan maatregelen die u kunt nemen hoe u het beste een inbraak kunt voorkomen.

 

Kan ik ook meedoen als ik een of meerdere verplichte gegevens niet vrij wil geven?

Nee, dat kan niet. Wij hebben minimaal uw naam, adres, 06 nummer en wijknaam nodig om u in een BuurtAlarm-app te kunnen laten deelnemen. De app wordt door vrijwilligers uit uw omgeving beheert en de basis is vertrouwen en tolerantie.

 

Wat als ik ga verhuizen?

Geef altijd aan uw beheerder door als u gaat verhuizen. Deze zal u dan uitschrijven en verwijderen uit de BuurtAlarm-app. U ontvangt dan ook een e-mails meer.
Binnen
 regio 075: Via de website (Informatie → Aangesloten wijken) kunt u zien of BuurtAlarm075 ook actief is in de wijk waar u gaat wonen zodat u zich eventueel voor kunt aanmelden voor de BuurtAlarm-app van die wijk
Buiten  regio 075: Op http://www.wabp.nl kunt zien of er ook een buurtpreventiegroep actief is in de wijk waar u gaat wonen.

 

Ik heb geen smartphone, kan ik dan evengoed deelnemen aan een buurtpreventie-app?

Indien de groep gebruik maakt van Telegram, kunt u evengoed deelnemen aan de buurtpreventie-app. Telegram is namelijk ook via iPad of laptop / PC te gebruiken indien u een GSM heeft. U kunt dan berichten in de app ontvangen/lezen via een laptop of PC. Wordt er gebruik gemaakt van Whatsapp dan kunt u niet deelnemen aan een buurtpreventie-app

 

Waarom worden er niet gewoon borden geplaatst?

Wij doen al jaren onze uiterste best om buurtpreventieborden door de gemeente te laten plaatsen, echter de gemeente wil waken voor wildgroei aan borden. Wij voelen echter wel dat de deur nog steeds op een kier staat, mede omdat het aantal wijken en het aantal deelnemers continue groeit.

 

 

Waarom wordt niet in alle wijken Whatsapp gebruikt?

Een buurtpreventiegroep beheren middels Telegram heeft veel meer voordelen t.o.v. Whatsapp. Voor meer informatie klik op de volgende link: http://telegra.ph/Voordelen-Telegram-tov-Whatsapp-12-02. Whatsapp wordt daarentegen door veel meer bewoners gebruikt en in de media gepromoot.
Wij gaan er  vanuit dat bewoners die buurtpreventie serieus nemen/belangrijk vinden,  er geen moeite mee hebben om een extra app te installeren.